~~ نگاهم کن ~~

نازنینم....

به من نگاه کن

این بار هم گناه ِ نگاه ِ تو ‌، پای ِ من

                                                      به من نگاه کن

                                                          من به نگاهت محتاجم

                                                                   به لحظه لحظه ی بودنت

                                                                        به حس ناب و دوست داشتنی ات

                                                                             به تکرار دوستت دارم هایت

به من نگاه کن

نیاز مرا دریاب

نیاز ِمن ،چیزی فراسویِ نیازهای ِهمیشگی ست....

به من نگاه کن 

هر جا که می روم تو را می بینم...

همه جا بوی تو به مشام می رسد....

در تمام فضاها صدای تو طنین انداز است.....

                                                             صدایت آرامش وجودم است

                                                                     صدایت را از من دریغ نکن...

                                                                               نگاهت را از من نگیر......

میخواهم تمام خوبیها را با تو تجربه کنم؛

میخواهم همان باشم که تو میخواهی؛

میخواهم به پاس این همه مهر و عشق،عاشق ترین باشم.....

                                                                       مهربانم،

                                                                            تو زیباترین واژه ی احساسی

                                                                                 تو سرشار ازِ احساسی

                                                                                       تو مهری، تو محبتی...

                                                                                           اصلا‌ ً تو ،خود‌‌ ِ عشقی!!

تو وقتی از دریچه می تابی؛

بی شک،خورشید می شود ،تمام ستاره ها....

نمی دانم،زمین در گوشه ی دنیاست!

یا دنیا در گوشه ی این زمین!

فقط می دانم تو تمام ِ دین و دنیایم شده ای...

                                                                به من نگاه کن،

                                                                        خوب گوش کن!

                                                                              خیلی دوستت دارم......

هر چقدر این دل را نهیب می زنم ؛

که دست از دلتنگی بردارد.آرام که نمی شود هیچ،

بی تابتر ،بی قراری ات را می کند.....

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید