پست های ارسال شده در دی سال 1384

« روشن مثل روز »

  قلب ستاره ای ست ستاره ای پرنور،                                                     که برایم هر لحظه چشمک میزند                                       و من وابسته ام به لحظه لحظه ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 19 بازدید