پست های ارسال شده در تیر سال 1385

~بغض~

دوباره بغض کرده ام،                                  باید وضو بگیرم..... از بس ،اذان ِچشم های تو را نشنیده ام                                                             تمام ِنمازهای نگاهم قضا شده اند........ ادامه مطلب
/ 13 نظر / 43 بازدید